Lager Stockholm

Ett lager – tusen möjligheter!

Våra generösa lagerytor har i stort sett obegränsade möjligheter.

Anpassade för både lagrings – och omlastningsmöjligheter tillgodoser ytorna alla sorters terminalbehov, allt från långtidslagring till snabbrörliga produkter med utleverans samma dag.

Vi erbjuder även ca 1000 kvm kylt lager och ca 250 kvm fryst för de kunder som har behov av tempererad lagring.

Förutom lagring erbjuder vi lossning av containers, produktmärkning, plock och pack, omlastning, crossdocking, E-handelslösningar samt gods med speciella hanteringskrav.

Kompetent personal ordnar med alla nödvändiga transportdokument, och i realtid uppdateras ditt lagersaldo samtidigt som du följer transporten på skärmen.

Du erhåller kontinuerligt information om estimerad leveranstid.

Händer det något på vägen får du information direkt och kan meddela det vidare om det skulle behövas.

Vi jobbar i ett onlinebaserat lagersystem som är flexibelt och anpassat för att enkelt kunna utbyta information med kundens system via EDI eller XML.

Som kund får du tillgång till din egen modul där du t.ex. kan registrera order och kontrollera lagersaldon. Alternativt sköter vi detta åt dig. Om du vill kan vi använda ditt eget lagersystem. Vi har bred erfarenhet av sådana lösningar och har snabb och säker internetuppkoppling.